Vizma Belševica

“Pūces nakts”. Dinas Kuples jubilejas vakars

Jubilejas vakars
Valsts Jaunatnes teātris
1977