Maksuds Ibrahimbekovs

Par visu labo - nāve

Teātra izrāde
Režisors: Oskars Dehtjars
Valsts Jaunatnes teātris
1975